Голосование
Какой Ваш самый любимый школьный предмет?
Всего 60 человек
Голосование
Что Вы больше всего любите?
Всего 62 человека

ПРЭЗЕНТАЦЫІ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Дата: 26 декабря 2016 в 11:37, Обновлено 9 апреля 2019 в 15:18

ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ

                    
           
 

ПРЭЗЕНТАЦЫІ 6 КЛ.:

Дзеяслоў;

Займеннік;

Лічэбнік;

Назоўнік;

Прыметнік.


 

ПРЭЗЕНТАЦЫІ 7 КЛ.:

Часціца;

Дзеепрыслоўе;

Дзеепрыметнік;

Прыназоўнік;

Прыслоўе;

Злучнік.


 

ПРЭЗЕНТАЦЫІ 8 КЛ.:

Словы-сказы;

Словазлучэнне;

Складаназлучаныя сказы;

Скаладаназалежныя сказы;

Складаныя сказы з рознымі відамі частак;

Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі;

Сказы з аднароднымі членамі;

Сказы з адасобленымі членамі;

Сказы з параўнальнымі звароткамі;

Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай;

Няпоўныя сказы;

Двухсастаўныя сказы;

Бяззлучнікавыя сказы;

Аднасастаўныя сказы.

Віленскі шлях. Тэксты па тэме: "Складаны сказ"

ПРЭЗЕНТАЦЫІ

Галосныя гукі і літары;

Вялікая літара;

Граматыка;

Дзеяслоў;

Займеннік;

Зычныя гукі і літары;

Назоўнік;

Перанос;

Прыметнік;

Склад слоў.

 
 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.